ŞAHDƏNİZ
LAYİHƏSİ (SD)
CƏNUBİ QAFQAZ
BORU KƏMƏRİ (SCP)
TRANS ANADOLU
BORU KƏMƏRİ (TANAP)
TRANS ADRİATİK
BORU KƏMƏRİ (TAP)
Şahdəniz layihəsi (SD)

Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Şahdəniz perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi üzrə Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi (HPBS) SOCAR və beynəlxalq neft şirkətləri arasında 4 iyun 1996-cı ildə imzalanmışdır. Bugünə qədər Şahdəniz 1-ci mərhələ (“SD1”) üzrə nəzərdə tutulmuş 12 quyudan 11-i qazılmış, platforma, Səngəçal terminalı və Türkiyə ərazisinə uzanan 692 km uzunluğunda Cənub Qafqaz Boru Kəməri (“SCP”) inşa edilmişdir. Şahdəniz yatağında hasil edilən təbii qaz sualtı boru kəmərləri vasitəsilə Xəzər dənizinin sahilində və Bakı şəhərinin cənubunda 55 km məsafədə yerləşən Səngəçal terminalına çatdırılır. Daha sonra qazın bir hissəsi Səngəçal terminalından Azərbaycanın milli qazpaylayıcı şəbəkisinə qoşulan SOCAR-ın müvafiq boru kəmərinə ötürülür, qazın qalan hissəsi isə SCP vasitəsilə ixrac edilir. İlkin qaz satışları 2006-cı ildə başlamışdır.

Şahdəniz qaz-kondensat yatağının tammiqyaslı işlənilməsi və ya Şahdəniz 2 (“SD2”) dünyada ən böyük və mürəkkəb qaz layihələrdən biri və Xəzər dənizində ilk sualtı infrastrukturdur. SD2 layihəsi SD1 layihəsi üzrə illik 11 milyard m3-dək qaz hasilat gücünə 16 milyard m3 qaz və gündəlik 60 min barelədək kondensat hasilat gücünə 105 min barelədək kondensat hasilat gücü əlavə etmişdir. SD2 layihəsi üzrə hasil olunacaq 6 milyard m3 qaz Türkiyə və 10 milyard m3 qaz Avropa istehlakçılarına təchiz ediləcəkdir, bu da Avropa ölkələrinin və Türkiyənin davamlı enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı strateji maraqlarına xidmət edəcəkdir.

19 sentyabr 2013-cü il tarixində Şahdəniz Konsorsiumu ilə 9 Avropa şirkəti arasında Qaz Satışı üzrə Sazişlər imzalanmışdır. Yekun İnvestisiya Qərarı 17 dekabr 2013-cü il tarixində verilmişdir. Türkiyə Respublikasına ilk qaz ixracı 30 iyun 2018-ci il, Avropaya isə 31 dekabr 2020-ci il tarixində başlamışdır.Şahdəniz layihəsi haqqında haqqında ətraflı məlumat alın


Sahə
859.8 km2
İlkin Balans ehtiyyatı
Qaz: 1 trilyon m3-dən artıq (40 trilyon fut3) Kondensat: 2 milyard barel
İlkin qaz ixracı (SD2)
Türkiyə: 2018 Avropa: 2020
Quyuların sayı
SD1: 12 SD2: 26
Hasilat
SD1 üzrə hasilat gücü Qaz: illik 11 milyard m3 Kondensat: gündəlik 60 min barelədək SD2 üzrə hasilat gücü Qaz: illik 16 milyard m3 Kondensat: gündəlik 105 min barelədək
Səhmdarlar
BP: 29.99% TPAO: 19% SOCAR: 14.35% Lukoil: 19.99% NICO: 10% CQD: 6.67%