ŞAHDƏNİZ
LAYİHƏSİ (SD)
CƏNUBİ QAFQAZ
BORU KƏMƏRİ (SCP)
TRANS ANADOLU
BORU KƏMƏRİ (TANAP)
TRANS ADRİATİK
BORU KƏMƏRİ (TAP)
Hesabatlar
CƏNUB QAZ DƏHLİZİ QSC
AUDİT OLUNMUŞ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI
2020-CI İLİN AUDİT OLUNMUŞ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI
2019-CI İLİN AUDİT OLUNMUŞ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI
2018-CI İLİN AUDİT OLUNMUŞ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI
2017-CI İLİN AUDİT OLUNMUŞ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI
2016-CI İLİN AUDİT OLUNMUŞ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI
2015-Cİ İLİN AUDİT OLUNMUŞ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI
2014-CÜ İLİN AUDİT OLUNMUŞ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI